dnzkurtkoy
dnzresidence
dnzsamandira
dnzmarmara
buhara evleri logo

Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına ve Yabancılara Gayrimenkul Satışlarında Vergi İstisnası Müjdesi

  • Çalışma veya oturma izni alarak , altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına,
  • Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere ve yaşadıkları ülkenin vatandaşlığına geçen Türklere,
  • • Merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimlerinde uygulanır.
  • • Bu istisnadan yararlanma şartlarını taşıyan alıcıların, istisna kapsamında birden fazla konut veya iş yeri alması mümkündür.
  • İlgili KDV istisnası KONUT veya İŞYERİ teslimlerinde olmaktadır.
  • İlk teslim olmalıdır. Yani satın alan kişi gayrimenkulü, inşaatı yapan kişi/kurumdan almalıdır.
  • Konut/işyerinin bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.
  • Satın alacak kişiler , bulundukları ülkede en az altı aydan fazla çalışma veya oturma iznine sahip olunmalıdır.
  • Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimlerinde de KDV istisnası uygulanır.

Gayrimenkulun Bedelinin Türkiye’ye Getirilme Şartları

Konut veya iş yeri tesliminde KDV istisnasının uygulanabilmesi için, bedelin en az %50’sinin satışa ilişkin faturanın düzenlendiği tarihten önce, kalan kısmının da en geç bir yıl içerisinde alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesi gerekir.

İstisnaya ilişkin KDV iadesi, bedelin tamamının Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesinden sonra yapılır.

Örnek: Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu Bay (A) ile (B) Yapı A.Ş., inşası tamamlanan 500.000 Dolar bedelindeki konutu, bedelin %50’si peşin, kalan tutarı 6 eşit taksitte ödenmek suretiyle satışı konusunda anlaşmıştır. Peşinat, faturanın düzenlenmesinden önce döviz olarak Türkiye’ye getirilmiş ve satıcıya ödenmiştir. Kalan tutar ise fatura düzenlendikten sonra aylık taksitler halinde yurt dışından döviz olarak getirilecek ve satıcıya ödenecektir.

Faturanın düzenlenmesinden önce bedelin yarısı alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilip satıcıya ödendiğinden bu satış işleminde KDV hesaplanmaz.

Yurt dışında bulunan dövizin, Türkiye’deki bir bankaya transfer edilmek suretiyle getirilmesi esastır. Dövizin Türkiye’deki bankaya transfer edilmesi durumunda, yapılan transfer işlemi banka dekontu ile tevsik edilir. Ödemenin, yurt dışındaki bankalar tarafından verilen kredi kartları ile yapılması mümkün olup, bu kredi kartları ile yapılan ödemelere ilişkin dövizin Türkiye’ye getirildiğinin yurt içindeki ilgili banka tarafından verilecek bir dekont veya yazı ile ibraz edilmesi gerekir.

Paranın fiziki olarak getirilmesi durumunda gümrükten geçerken paranın gümrükte kaydının yapılıp belgelendirilmesi gereklidir.

Yurt dışında bulunan dövizin Türkiye’ye alıcı tarafından fiziki olarak getirilmesi de mümkün olup, bu durumda dövizin Türkiye’ye getirilmiş olduğunun ibrazında gümrük idaresinden alınan belgeler kullanılır.

6824 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 8/3/2017 tarihinden önce getirilen dövizler, bu istisna kapsamında Türkiye’ye getirilen döviz olarak değerlendirilmez. Ancak, belirli konut veya iş yeri almak amacıyla bu tarihten önce getirilen ve satıcıya ödenen dövizler, ispat edilmek şartıyla istisna kapsamında teslime konu edilen konut veya işyerlerine ilişkin Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilir.
Bilgi Formu
close slider
Deniz Yapı Kampanya ve Fırsatlarından Haberdar Ol
Bilgilendirme yazısı’nı okudum. Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.
EvetHayır